Marc Ramonet fotògraf - Jo.jpg


Marc Ramonet, una vida fent fotos.

Tota una vida dedicada a la fotografia. Primer seguint les passes del meu pare, mestre fotògraf, i després treballant amb diversos professionals que m'han aportat una gran experiència en el terreny de la imatge.

Ha canviat molt el món de la fotografia des d'aquella primera instantània que vaig fer amb tan sols dos anys. Aquells temps de rodets i còpies de paper, d'hores i hores al laboratori fotogràfic, han deixat pas a un món digital on la tecnologia ens ha permès captar fotografies que abans ens haurien semblat impossibles.

Crear imatges que emocionin és per a mi una forma d'entendre la fotografia, una prioritat en les meves creacions. Sense oblidar la qualitat en tot el procés, des de la captura de la imatge fins a la post-producció i la impressió final.


«Vull fer retrats tan intensos com les persones» Richard Avedon